Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ban hành ngày 22/05/2013

Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ban hành ngày 22/05/2013 Ngày 22/05/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 56/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
Theo Nghị định này, những bà mẹ được xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” bao gồm: Có 2 con trở lên là liệt sĩ; chỉ có 2 con mà 1 con là liệt sĩ và 1 con là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; chỉ có 1 con mà người con đó là liệt sĩ; có 1 con là liệt sĩ và có chồng hoặc bản thân là liệt sĩ; có 1 con là liệt sĩ và bản thân là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
 
Trong đó, người con là liệt sĩ là người được Thủ tướng tặng Bằng khen “Tổ quốc ghi công”, bao gồm con đẻ và con nuôi; thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên là người đã được cấp Giấy chứng nhận, bao gồm cả người sống và người đã từ trần.
 
Ngoài ra, Nghị định cũng chỉ rõ, bà mẹ thuộc đối tượng được xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” như nêu trên, nhưng phản bội, đầu hàng địch, có hành động gây nguy hại cho cách mạng hoặc vi phạm pháp luật bị Tòa án xét xử bằng hình thức phạt tù mà bản án, quyết định của Tòa án đang có hiệu lực (kể cả được hưởng án treo) thì không được xét tặng danh hiệu này. Đồng thời, trường hợp bà mẹ có chồng, con tham gia hàng ngũ địch nhưng bà mẹ chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước thì vẫn được xem xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
 
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/07/2013 và bãi bỏ Nghị định số 176-CP ngày 20/10/1994.

Phản hồi khách hàng

pnbinh nói: s a dasdss pnbinh nói: s a dasdss pnbinh nói: s a dasdss
 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   A2GW0F
 

Tin đã đăng