Quyết định số 795/QĐ-TTg ban hành ngày 23/05/2013

Quyết định số 795/QĐ-TTg ban hành ngày 23/05/2013 Ngày 23/05/2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) đến năm 2020 tạiQuyết định số 795/QĐ-TTg.
Nhằm xây dựng vùng ĐBSH trở thành “đầu tàu” của cả nước về phát triển kinh tế - xã hội, đảm đương vai trò to lớn đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Thủ tướng đề ra mục tiêu đến năm 2015, nâng thu nhập bình quân đầu người vùng ĐBSH lên 2.500 USD và đến năm 2020 là 4.180 USD. Tỷ trọng đóng góp cho GDP cả nước của vùng đạt 26,6% năm 2015 là 28,7% năm 2020; tỷ trọng đóng góp cho xuất khẩu cả nước lên 32,5% vào năm 2015 và 35% vào năm 2020.
 
Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu tăng 16-18%/năm trong cả kỳ quy hoạch, tiến dần đến cân bằng cán cân xuất - nhập khẩu và đạt mức xuất siêu trung bình 3- 4 tỷ USD/năm; tốc độ đổi mới công nghệ bình quân đạt khoảng 20%... Cũng theo Quy hoạch này, mỗi năm, có khoảng 300-350 nghìn lao động của vùng được giải quyết việc làm; phấn đấu đến năm 2020 tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề của vùng đạt mức 80% và nâng tỷ trọng lao động có trình độ kỹ thuật chuyên môn đạt trên 40%.
 
Bên cạnh đó, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm khoảng 2% và nâng mức thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo lên 3,5 lần. Ngoài ra, trong định hướng phát triển ngành, lĩnh vực của vùng ĐBSH, Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần phát triển du lịch trở thành ngành kinh thế mũi nhọn của vùng. Theo đó, tập trung đầu tư xây dựng một số khu du lịch trọng điểm quốc gia có tầm vóc quốc tế. Phấn đấu đến năm 2015, thu hút khoảng 17 - 18 triệu lượt khách trong nước và 3,2 - 3,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế; đến năm 2020 thu hút khoảng 24 - 25 triệu lượt khách trong nước và khoảng 4,5- 5,0 triệu lượt khách du lịch quốc tế.
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   HDSAKB
 

Tin đã đăng