Thông tư 07/2013/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 24/05/2013

Thông tư 07/2013/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 24/05/2013 Ngày 24/05/2013, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 07/2013/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ cộng tác viên (CTV) công tác xã hội xã, phường, thị trấn.
Theo quy định tại Thông tư này, CTV công tác xã hội cấp xã thực hiện các nghiệp vụ công tác xã hội theo sự phân công của Chủ tịch UBND cấp xã đối với các đối tượng như: Người cao tuổi; người khuyết tật; người tâm thần; người nhiễm HIV/AIDS; người nghèo; trẻ em; nạn nhan bị buôn bán; nạn nhân của bạo lực gia đình… Cụ thể, CTV công tác xã hội cấp xã sẽ thu thập, tiếp nhận thông tin, yêu cầu trợ giúp của đối tượng trên địa bàn; theo dõi, đánh giá diễn biến tình trạng sức khỏe, quan hệ gia đình, xã hội và các nhu cầu trợ giúp của đối tượng; đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện các biện pháp trợ giúp kịp thời, phù hợp…
 
 
Để trở thành CTV công tác xã hội cấp xã ngoài tiêu chuẩn về đạo đức, có kỹ năng thực hiện công tác xã hội ở mức cơ bản, hiểu biết chế độ chính sách trợ giúp đối tượng thì còn đáp ứng điều kiện: Có chứng chỉ, chứng nhận đã tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức hoặc có bằng cấp về nghiệp vụ công tác xã hội, tâm lý, xã hội học. Từ năm 2015, CTV công tác xã hội cấp xã phải đạt chuẩn tối thiểu trình độ trung cấp nghề công tác xã hội hoặc chuyên ngành khác có liên quan đến công tác xã hội. Đặc biệt, Thông tư cũng quy định rõ, CTV công tác xã hội cấp xã làm việc theo chế độ hợp đồng và được hưởng phụ cấp hàng thàng bằng mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định (1.150.000 đồng/ tháng).
 
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngay 09/07/2013.

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   3X6377
 

Tin đã đăng