Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNT ban hành ngày 27/05/2013

Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNT ban hành ngày 27/05/2013 Ngày 27/05/2013, Liên bộ Y tế - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) đã ký Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNT hướng dẫn phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người.
Thông tư này quy định việc phối hợp giữa các đơn vị của ngành y tế và ngành nông nghiệp trong hoạt động giám sát, điều tra, xử lý ổ dịch, truyền thông, đào tạo, nghiên cứu khoa học về phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người; đặc biệt ưu tiên phối hợp phòng, chống đối với 05 loại bệnh sau: bệnh cúm A(H5N1); bệnh dại; bệnh liên cầu khuẩn lợn; bệnh than (nhiệt thán) và bệnh xoắn khuẩn vàng da (leptospirosis).
 
Theo đó, Liên bộ thống nhất việc trao đổi thông tin (định kỳ hoặc đột xuất) trong giám sát bệnh lây truyền từ động vật sang người phải bằng văn bản; trường hợp khẩn cấp có thể trao đổi trực tiếp, điện thoại, fax hoặc thư điện tử trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện hoặc nghi ngờ ca bệnh, ổ dịch lây truyền từ động vật sang người theo mẫu quy định. Khi phát hiện động vật mắc bệnh lây truyền từ động vật sang người, cơ quan thú y có trách nhiệm tham mưu UBND cùng cấp thành lập Đội điều tra, xử lý ổ dịch...
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/07/2013.

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   057DY2
 

Tin đã đăng