Thông tư số 09/2013/TT-BTNMT ban hành ngày 28/05/2013

Thông tư số 09/2013/TT-BTNMT ban hành ngày 28/05/2013 Ngày 28/05/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 09/2013/TT-BTNMT quy định về quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển (sau đây gọi chung là đất) với mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối.
Theo Thông tư này, UBND cấp tỉnh quyết định cho thuê đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển chưa sử dụng đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân, tổ chức nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư với thời hạn không quá 50 năm; UBND cấp huyện quyết định cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân với thời hạn không quá 20 năm để trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản, làm muối và không quá 50 năm để trồng cây lâu năm, trồng rừng sản xuất.
 
 
Việc cho thuê đất bãi bồi ven sông chưa sử dụng thuộc quỹ đất nông nghiệp thì UBND cấp xã quyết định cho thuê theo hình thức đấu thầu với thời hạn không quá 05 năm, ưu tiên các hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại đơn vị hành chính cấp xã thiếu đất sản xuất nông nghiệp. Trường hợp đất chưa sử dụng không thuộc quỹ đất nông nghiệp thì được cho thuê như đất bãi bồi ven biển... Giá cho thuê đất được áp theo mức giá đất có cùng mục đích sử dụng.
 
 
Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định đối với đất đã đưa vào sử dụng trước ngày 15/07/2013 của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao theo phương án giao đất của địa phương thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn giao đất còn lại; và nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng khi hết thời hạn giao đất thì UBND cấp huyện giao đất không thu tiền sử dụng trong hạn mức giao đất với thời hạn là 20 năm đối với đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, làm muối và 50 năm đối với đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất... Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/07/2013.

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   F7XGE2
 

Tin đã đăng