Thông tư số 10/2013/TT-BCT ban hành ngày 30/05/2013

Thông tư số 10/2013/TT-BCT ban hành ngày 30/05/2013 Ngày 30/05/2013, Bộ Công Thương đã ra Thông tư số 10/2013/TT-BCT ban hành mẫu Đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.
Theo yêu cầu của Thông tư này, nội dung của mẫu Đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung phải ghi rõ đối tượng người tiêu dùng là tổ chức, cá nhân hay tất cả người tiêu dùng; phạm vi áp dụng phải ghi rõ là áp dụng trên cả nước hay một, một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, cũng cần ghi rõ thời gian áp dụng cụ thể hoặc ghi áp dụng từ thời điểm hoàn thành việc đăng ký...
 
Bên cạnh đó, khi đề nghị đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và tính chính xác của nội dung đơn đăng ký và tài liệu kèm theo; cam kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung nộp kèm theo Đơn đăng ký không có các điều khoản vi phạm pháp luật. Trong trường hợp nội dung của hợp đồng có điều khoản vi phạm pháp luật thì phải sửa đổi hoặc hủy bỏ điều khoản đó theo yêu cầu của cơ quan chấp nhận đăng ký…
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/05/2013 và thay thế Quyết định số 659/QĐ-BCT ngày 15/02/2012.

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   MJIFK3
 

Tin đã đăng